Endelig digital

Omsider har vi i 17. mai komiteen på Heimdal fått laget oss en nettside. Neida, det er ikke slik at du kan sitte hjemme og klikke deg inn på 17. mai toget. Derimot er det blitt enklere å  finne informasjon om 17. mai toget på Heimdal. 

De aller fleste av oss har en e-dings lett tilgjengelig. Vi skal ikke slutte å trykke opp program. Du vil fortsatt finne papirutgaven av programmet hos våre sponsorer. Men for de fleste vil det bli enklere og finne informasjon om 17. mai toget på nett.

Vi synes også det er bra for våre sponsorer at de blir mer synlig, over lengre tid, ved at de også blir profilert på nettsiden vår. Med hjelp av våre sponsorer får vi dekket utgiftene som 17. mai komiteen har med å arrangere 17. mai toget. Komiteens medlemmer bruker av sin fritid, uten kompensasjon, for at arrangementet skal gå sin gang. Det som blir av overskudd fordeles mellom de tre korpsene på Heimdal.

17. mai er en nasjonal festdag, og er kanskje mest barnas dag. Dette er dagen der pølse og is står i fokus. Vi treffer familie og venner.

Som nyvalgt leder av 17.maikomiteen, ønsker jeg alle sammen en fortreffelig 17.mai feiring.

Tajma Delic-Berge
– leder