Hurra for SMN1

17. mai komiteen på Heimdal er glad og takker alle våre sponsorer som har støttet oss økonomisk i 2017. Vi vil rette en stor takk til Sparebank1 Midt-Norge som støttes oss med hele kr 3.000,- gjennom ordningen gavetildeling.


Arbeidet med å arrangere 17. mai toget på Heimdal utføres på dugnad av representanter fra skoler og korps på Heimdal. Kostnadene holdes til et minimum for å maksimere overskuddet. For overskuddet fordeles mellom musikkorpsene som deltar i 17. mai toget.

Fakta om gavetildelingene

  • SpareBank 1 SMN er en lokal sparebank med et hjerte for regionen vi er en del av. Derfor deler vi av vårt overskudd med samfunnet rundt oss.
  • I 2017 har banken fått anledning til å dele ut hele 60 millioner kroner. Mye av dette går til større samarbeid og prosjekter som bygger og begeistrer i Trøndelag og på Nordvestlandet.
  • Vi har også to søknadsrunder i året, der lag og foreninger inviteres til å sende inn søknader om støtte.
  • I søknadsrundene prioriterer vi formål som kommer barn og unge til gode. Vi ønsker å gi støtte til utstyr, aktiviteter og konkrete prosjekter, ikke generell drift. Vi legger vekt på at prosjektene har allmennytte, dvs. kan komme til glede for flere.
  • Neste søknadsrunde åpnes i august, med søknadsfrist 1. oktober.